Facebook

International Information Centre for Balkan StudiesContacts

Dr. Serguey Roussev
CIBAL Secretary General
SOFIA-1000, Bulgaria
45, Moskovska Str.
phone/FAX:++3592 8430487
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Д-р Сергей Русев е роден в Стара Загора през 1952 г.Завършил е средното си образование в София и получава диплома за висше образование от Московския университет за международни отношения. През 1983 г. защитава докторска дисертация в Софийския университет на тема: „Гръцко-турските спорове относно Егейско море”.Специализирал е в университетите „Ла Сапиенца” – Рим, „Пандиос” – Атина и в университета в Кил, Германия.
Работил е в Министерството на външните работи. Бил е научен сътрудник в Института по балканистика на Българската академия на науките. От 1998 г. е Генерал секретар на Международния информационен център за балкански изследвания.
Владее руски, френски, английски и гръцки езици.
Автор е на повече от 20 студии, статии, преведени в 10 държави.
 

isn eth zurichBSAdsNATOCentral and Eastern European Online LibraryEurActiv | European Union Information Website