Facebook

International Information Centre for Balkan StudiesBSAdS

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

 

„БЪЛГАРО-ЧЕРНОГОРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО

 

„ЧЕРНО МОРЕ - АДРИАТИКА”“

 

 

 

 

 

 

 

Целите на сдружение „БЪЛГАРО-ЧЕРНОГОРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО „ЧЕРНО МОРЕ - АДРИАТИКА”“  са:

 

 1. да инициира, подпомага и развива всестранни контакти между лица, общности и организации от България и Черна Гора;
 2. да осъществява свободна размяна на идеи, информация и знания между лица, общности и организации от България и Черна Гора;
 3. да развива, популяризира и утвърждава културния, образователен и спортен  обмен между България и Черна Гора;
 4. да развива и утвърждава приятелските връзки между България и Черна Гора и страните в региона.

 

 

 

Средствата, с които сдружение „БЪЛГАРО-ЧЕРНОГОРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО „ЧЕРНО МОРЕ - АДРИАТИКА”“ постига своите цели са:

 

 1. организиране и оказване на съдействие по организирането и провеждането на срещи, семинари, конференции, изложби, прожекции и други с културни и научни цели;
 2. осъществяване, самостоятелно и съвместно с други български или чуждестранни сдружения или организации, юридически и/или физически лица, на законодопустими мероприятия за обмен на информация и сътрудничество;
 3. издаване на брошури, бюлетини и др. за популяризиране на дейността на сдружението;
 4. създаване на фонд от видео и фото документи и др. представляващи двустранен интерес ;
 5. активизиране на регионалното и национално сътрудничество.

 

 

 

Предмет на дейност на СДРУЖЕНИЕТО е:

 

 1. Провеждане на срещи, семинари, конференции и гостувания от двустранен и регионален интерес;
 2. Провеждане на изложби, концерти, рецитали, чествания и други мероприятия с културна и/или образователна  насоченост;
 3. Осъществяване на културен и информационен обмен с други български или чуждестранни сдружения или организации;
 4. Обмен на информация и знания и тяхното разпространение;
 5. Укрепване на двустранните приятелски връзки и изучаване на историческите им корени;
 6. Установяване и развитие на контакти с българската диаспора в Черна Гора;
 7. Стимулиране на двустранните връзки в областта на туризма и бизнеса;
 8. Разработване на съвместни проекти между България и Черна Гора, които имат национално и регионално значение;
 9. Утвърждаване и съхраняване на българското културно-историческо наследство в Черна Гора.

 

 

За контакти: Стоян Станкулов - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

isn eth zurichBSAdsNATOCentral and Eastern European Online LibraryEurActiv | European Union Information Website