Facebook

International Information Centre for Balkan StudiesContacts

Detelin Dimitrov
CIBAL General Secretary
SOFIA-1000, Bulgaria
45, Moskovska Str.
phone/FAX: +359 2 843 0487
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Детелин Димитров е завършил средното си образование в гр. Балчик. Получава диплома за висше образование от Софийския университет по Арабистика и Международни отношения, както и от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) по Държавна администрация и Международно право.
В продължение на 27 години работи в Министерството на външните работи. Специалист е по Западните Балкани.
Владее английски, сръбско-хърватски, руски и арабски език.
 

isn eth zurichBSAdsNATOCentral and Eastern European Online LibraryEurActiv | European Union Information Website