Facebook

International Information Centre for Balkan StudiesПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СИБАЛ“

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СИБАЛ“

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СИБАЛ“

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 8.6 от Устава на Сдружение „СИБАЛ“ Управителният съвет свиква на 14.10.2019 г. от 10:30 ч. в офиса на сдружението в гр. София, ул. “Земен“ № 3, Общо събрание на сдружение „СИБАЛ“,

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Откриване на Общото събрание.

2. Избор на Председател на Общото събрание.

3. Приемане на дневния ред.

4. Представяне и приемане на Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на сдружението.

5. Приемане на нови членове на Общото събрание 

6. Промени в Управителния съвет на сдружение „СИБАЛ”.

7. Избор на Председател на Управителния съвет.

8. Насрочване на дата за следващото редовно заседание на Общото събрание.

 

 

 

05.09.2019 г.                                                                  Детелин Димитров

гр. София                                                                      и. д. председател на УС на „СИБАЛ“

 

Покана за свикване на Общо събрание на сдружение "СИБАЛ"

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СИБАЛ“

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СИБАЛ“

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 8.6 от Устава на Сдружение „СИБАЛ“ Управителният съвет свиква на 24.06.2019 г. от 10:00 ч. в офиса на сдружението в гр. София, ул. “Земен“ № 3, Общо събрание на сдружение „СИБАЛ“,

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Откриване на Общото събрание.

2. Избор на Председател на Общото събрание.

3.  Приемане на дневния ред.

4. Представяне и приемане на Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на сдружението.

5. Промени в Управителния съвет на сдружение „СИБАЛ”.

6. Избор на Председател на Управителния съвет.

7. Насрочване на дата за следващото редовно заседание на Общото събрание.

 

 

20.05.2019 г.                                                                   Сергей Русев

гр. София                                                                        председател на УС на „СИБАЛ“

 

Advanced Research Workshop held in Sofia "Geopolitical Challenges in the East - Implications for Security in the Balkans"

На 2 и 3 юни в хотел Балкан, София се проведе конференция на тема "Geopolitical Challenges in the East - Implications for Security in the Balkans", организирана от Международния информационен център за балкански изследвания- СИБАЛ с подкрепата на NATO SPS Programme. Участие взеха експерти от 11 държави и централата на НАТО в Брюксел. Обсъждаха се актуалните заплахи за сигурността в Югоизточна Европа и отношенията между НАТО и Русия. Очаквайте скоро публикация с техните изказвания.

https://www.facebook.com/NGOCibal/posts/1718685585095396

isn eth zurichBSAdsNATOCentral and Eastern European Online LibraryEurActiv | European Union Information Website