Facebook

International Information Centre for Balkan StudiesФБиХ в задънена улица

След задържането на председателя на ФБиХ Живко Будимир на 26 април т.г. при акция "Патриот" на

 

Агенцията за разследване и защита, поради съмнения за замесеност в корупция и нарушаване на Закона за помилванията, функционирането на Федерацията се оказа в почти пълен колапс.

В случая не е ясно кой от официалните представители в БиХ, и с какъв капацитет двамата негови заместници могат да поемат длъжността на Ж. Будимир и може ли той да бъде сменен, както и кой ще вземе решение по този въпрос.

Оценява се, че в новосъздалата се ситуация той би могъл да изиграе ключова роля, тъй като ако подаде оставка, което обаче е малко вероятно, нещата във Федерацията биха се задвижили по-лесно и по-бързо.

Друг възможен вариант е Ж. Будимир да бъде сменен във федералния парламент, но поради неясноти, свързани с конституционни несъответствия, не е ясно кой да поиска оставката му - 2/3 от мнозинството или Правителството на ФБиХ.

Според обща оценка, точка на тази дилема би могъл да постави Върховният представител В. Инцко, ако оттегли своето временно решение, с което анулира решението на ЦИК на БиХ за избора на председател, заместниците и правителството на ентитета.

CIBAL

isn eth zurichBSAdsNATOCentral and Eastern European Online LibraryEurActiv | European Union Information Website