Facebook

International Information Centre for Balkan StudiesНатиск за въвеждане на визи за държавите от Западните Балкани

Според депутат от Европейския  парламент, ЕС е загрижен от увеличаването на притока

 

на фалшиви емигранти, търсещи убежище в държави членки на ЕС, от Сърбия и от други страни от Западните Балкани, но по стечение на вътрешни обстоятелства поради разногласия по линията ЕП - ЕС - СЕ, повторното въвеждане на визов режим все още не е сигурно.

Вече две години се преговаря за механизма за временно суспендиране на базата на документи на ЕК, но все още няма постигнато общо становище. Остават открити въпросите за ролята на ЕП в процедурата по вземане на решения. Парламентът настоява при повторно въвеждане на визи, да има същата законодателна роля, както и при тяхното премахване. Спорът се води предимно за това, колко години след премахване на визовия режим някоя държава членка може да го сусхпендира за охпределена страна.

CIBAL

isn eth zurichBSAdsNATOCentral and Eastern European Online LibraryEurActiv | European Union Information Website